Geliştirilebilir Platform

Geliştir , Özelleştir : Senin RaporPro’n..

Ekonomik koşulların ve teknolojinin hızla değişkenlik gösterdiği iş hayatımızda, firmalar için en önemli hususlardan biri de bu değişimlere başarılı şekilde ayak uydurmaktır. Bu değişimler ufak çaplı olabileceği gibi firmanın bütün süreçlerini değiştirecek boyutlarda da olabilir. Burada yadsınamaz olan gerçek ise değişimlerin sürekliliğidir.

Değişimlerin sürekli olduğu bir iş hayatında aynı şekilde iş hayatının bileşenlerinin de değişebilir, gelişebilir ve özelleştirilebilir olması gerekmektedir. Tabi aynı şekilde bu bileşenlerin en önemlilerinden olan iş uygulamalarının da..

Tüm verilerinizin kontrolünü tek platformda size sunan RaporPro’da, rapor yapılarınızın kontrolü de tamamen sizlerin elinde. RaporPro’da farklı veri ortamlarına erişebilir, bu verilerle ilgili olarak sıfırdan veya mevcut bir raporun kopyası olacak şekilde yeni raporlar oluşturabilir, bu raporları düzenleyebilir, alt raporlar ve parametreler ekleyerek geliştirebilir bu sayede de rapor yapılarınızı firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca yine RaporPro’da bulunan “Menüler” yapısını kullanarak istediğiniz şekilde hiyerarşik yapılar kurabilirsiniz. Bu oluşturacağınız menülerle, kullanıcıları yetki hususunda ilişkilendirerek hangi raporların kimler tarafından kullanılabileceğini belirleyebilirsiniz.

RaporPro’da “Şablonlar” bölümünde bulunan hazır rapor şablonlarını aktif ederek ve bu rapor yapılarını kullanarak, firmanız için genel bir çözüm oluşturabileceğiniz gibi, rapor yapılarını tamamen sıfırdan oluşturarak veya aktif edilmiş bir şablonu güncelleyerek de, iş süreçleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda rapor yapıları geliştirebilir ve firmanız için özelleştirilmiş çözümler oluşturabilirsiniz.

Bu geliştirilebilir platform olma özelliği sayesinde RaporPro, değişen iş hayatınıza her zaman uyum sağlayabilen, sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarının da çözümü olan bir uygulamadır.