Tüm Raporlar, Tek Platformda

Teknoloji ve internetin hızlı bir şekilde gelişmesi ve iş hayatının tüm evrelerinde etkin bir rol almasıyla birlikte oluşan verilerin hacmi, oluşma hızı ve çeşitliliği de doğru orantılı olarak artmıştır. Bu gelişim sürecinde ortaya çıkan yeni imkanlar, aynı zamanda bu verilerin farklı ortamlarda oluşması sonucunu da ortaya çıkarmıştır. Veri ortamının farklılığı basit bir şekilde aynı tip fakat ayrı dosya/tabanlar olmasından kaynaklanabileceği gibi veri kaynağı tiplerinin farklı olmasından, veri kaynaklarının farklı lokasyonlarda bulunmasından veya farklı teknolojilere ait olmasından da kaynaklanabilir.

Günümüz iş süreçlerinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri de, bu farklı ortamlarda oluşan verilere, iş gücü kaybı yaşamadan kolayca ve eksiksizce erişebilmektir. Veri ortamlarının farklı ağlarda, lokasyonlarda bulunması veya farklı teknolojilere ait olması, bu verilere erişimde kullanılan çözümlerin birden fazla olmasına, çözümlerin birden fazla olması da zaman, yetkinlik, güvenlik ve ekonomik anlamda zararlara neden olmaktadır.

İşte bu noktada RaporPro uygulaması farklı ortamlarda bulunan verilerinize tek bir platformdan erişme imkanı vererek, kullanıcılarına büyük bir kolaylık ve kazanç sağlamaktadır. Farklı veri ortamlarında bulunan bütün verilerinize dair raporlara RaporPro’dan erişebiliyor olmanız, ihtiyaç halinde farklı verilere hızlıca erişebileceğiniz için hem istenilen işi eksiksiz yapmanızı, hem zaman kaybetmeden verimli şekilde yapmanızı ve ekstra çözümlere ihtiyaç duymayacağınız için normalde bu çözümlere dair yetkinlik için ayrıca harcamak zorunda kalacağınız zamanı kaybetmeden kazanmanızı, yine bu çözümlerin oluşturabileceği güvenlik zaafiyetlerinden ve ekstra maaliyetlerden korunmanızı sağlayacaktır.

RaporPro’da, rapor verilerinin elde edilmesi işlemlerini RaporPro Asistan uygulamaları gerçekleştirmektedir ve RaporPro bir Asistanla çalışabileceği gibi birden fazla asistanla da çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu yapıda, aynı ağda bulunan farklı veri kaynakları için tek bir Asistan’da, farklı veri kaynağı bağlantıları tanımlanarak çözüm üretilebileceği gibi farklı ağlarda, lokasyonlarda bulunan veri kaynakları için ise birden fazla Asistan kurularak yine tüm verileri elde edebilecek çözümler sağlanmaktadır.

Tüm bunların sayesinde, RaporPro’yla Siz de, farklı veri ortamlarında bulunan verilere dair tüm raporlarınızı, tek platformdan kolayca yönetebilirsiniz.

database