Verimlilik ve Uyum

Teknoloji ve bilgi birikimindeki eksponansiyel artış, iş hayatının da aynı şekilde hızla büyümesine, bu büyüme de firmalar arasındaki yarışın ve rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu rekabetçi ortamda başarılı olmak isteyen firmaların, elindeki tüm kaynakları en güzel şekilde kullanması da zaruri bir hal almıştır.

Günümüz iş hayatında kaynak kıtlığı nedeniyle en önemli hale gelen iki kaynak ise Zaman ve İnsandır. Zamanı çoğaltma gücümüz olmadığı ve insan kaynağını çoğaltmanın ise, firmaya getireceği ekstra maliyetler nedeniyle yapılması gereken şey bu kaynakları verimli kullanmaktır.

İş hayatında başarılı olmak isteyen firmaların, iş süreçlerinde oluşan verileri doğru ve sürekli bir şekilde analiz etmesi gerekmektedir. Fakat bu verilerin raporlanmasında uygun bir uygulamanın kullanılmaması, raporun, yönetici tarafından talep edilmesi, personel tarafından oluşturulması, yöneticiye geri iletilmesi gibi süreçler nedeniyle hem zaman hem de insan gücü kaybına neden olmaktadır. Ayrıca hızlı verilmesi gereken kararlar veya acil elde edilmesi gereken bilgiler noktasında da bu süreç yavaş kaldığı için iş kayıplarına da neden olmaktadır.

RaporPro ile bu kaynaklarınızı israf etmeden etkin bir şekilde kullanabilir ve iş hayatınızda verimliliğinizi maksimize edebilirsiniz. RaporPro ile firmanızda bulunan her bir çalışan istediği zaman kendi raporlarını oluşturabilir. Bu sayede rapor almak isteyen bir çalışan, diğer bir çalışanın iş sürecini bölmeden ya da diğer bir çalışanın raporu oluşturmasını beklemeden, istediği raporlara ulaşabilir. Ayrıca internetin olduğu her yerden ve mobilden RaporPro’yu kullanabilmeniz sayesinde istediğiniz bilgiye anında ulaşarak iş kayıplarını engelleyebilir, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Hatta tüm bunlara ek olarak RaporPro’da bulunan “Zamanlama Planı” özelliği sayesinde raporlarınızın istediğiniz tarih ve periyotlarda otomatik oluşmasını ve istediğiniz çalışanlarla paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde tüm süreçlerinizi otomatik hale getirerek kaynak kayıplarınızı minimuma indirebilirsiniz.

Firmaların başarılı olabilmesindeki bir diğer koşul ise çalışanların arasındaki uyumun sağlanmasıdır. Çünkü artık iş süreçleri, tek bir çalışan tarafından değil ekipler halinde yürütülmektedir. Ayrıca bu ekipler içerisindeki çalışanların farklı lokasyonlarda ya da farklı mesai saatlerinde çalışıyor olması gibi handikaplar da mevcuttur.

RaporPro sayesinde farklı lokasyonlarda bulunan çalışanlar bile aynı anda aynı veriler üzerinde çalışabilmekte, raporlar alabilmektedir. Bu da çalışanlar arasındaki uyumun artmasını, ekip içi - ekipler arası koordinasyonun artmasını ve iş süreçlerinin başarılı olmasını sağlamaktadır. RaporPro ile verilerin sürekli olarak güncel şekilde raporlanabilmesi, ekiplerin farklı raporlar üzerinden işlem yaparak yaşayacakları uyumsuzluğun da önüne geçmektedir.

Birden fazla çalışanın olduğu iş süreçlerinde başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri herkesin aynı sayfada olmasını sağlamaktır. RaporPro ile Siz de bunu kolayca başarabilirsiniz.